MEGA 2015 svi rezultati

Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 08.05.2015 - svi rezultati

 

BALUN OŠ Centar Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B 6
3 B 6
4 A 6
5 D 6
6 B -2
7 A -2
8 A 6
9 A 6
10 A -2
11 B 6
12 B 6
13 D 12
14 B 12
15 D -4
16   0
17 B -4
18 D 12
19   0
20   0
21 A -4
22   0
23 A 12
24   0
25 A 18
26 D 18
27   0
28 A 18
29 C 18
30   0
31 A 18
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 242
  USPJEŠNOST 40 %
 

BOŠKARIN Osnovna škola Poreč, Poreč
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B 6
3   0
4   0
5 D 6
6   0
7   0
8 D -2
9 A 6
10   0
11   0
12 A -2
13 D 12
14 A -4
15 B 12
16   0
17   0
18   0
19   0
20 B 12
21 A -4
22   0
23 A 12
24   0
25 A 18
26   0
27   0
28   0
29 C 18
30 C 18
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 182
  USPJEŠNOST 26 %
 

BRIJUNI OS Vidikovac, Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B 6
3 B 6
4 D -2
5 D 6
6 C 6
7 D -2
8 A 6
9 A 6
10 B -2
11 B 6
12 B 6
13 D 12
14 B 12
15 C -4
16   0
17   0
18 D 12
19 B 12
20 C -4
21 C 12
22 A 12
23 A 12
24 D 12
25 A 18
26 D 18
27 C 18
28 B -6
29 A -6
30 C 18
31 B -6
32   0
33 C -6
34 B 18
35 D 18
36 A 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 306
  USPJEŠNOST 55 %
 

CUKERANČIĆI OŠ Zamet, Rijeka
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B 6
3 B 6
4 A 6
5 D 6
6 B -2
7 C 6
8 D -2
9 A 6
10 B -2
11 B 6
12 B 6
13 D 12
14 B 12
15 B 12
16   0
17   0
18   0
19   0
20 B 12
21 C 12
22   0
23 A 12
24 D 12
25 A 18
26   0
27   0
28 B -6
29 C 18
30   0
31   0
32   0
33   0
34   0
35 D 18
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 248
  USPJEŠNOST 42 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 08.05.2015  - REZULTATI


HERKULOVA VRATA Centar izvrsnosti Varaždin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B 6
3 B 6
4 A 6
5 D 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 A 6
10 C -2
11 B 6
12 B 6
13 D 12
14 B 12
15 B 12
16 A -4
17 C 12
18 D 12
19 B 12
20 B 12
21 C 12
22 A 12
23 A 12
24 D 12
25 A 18
26 D 18
27 C 18
28 A 18
29 C 18
30 C 18
31 A 18
32 C 18
33 B 18
34 B 18
35 D 18
36 A 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 476
  USPJEŠNOST 94 %
 

ISTARSKI DIVOVI OŠ Malešnica Zagreb
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B 6
3 B 6
4 A 6
5 D 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 A 6
10 B -2
11 B 6
12 B 6
13 D 12
14 B 12
15 B 12
16 C 12
17 C 12
18 D 12
19 B 12
20 B 12
21 C 12
22 A 12
23 B -4
24 D 12
25 A 18
26 D 18
27 C 18
28 A 18
29 C 18
30 C 18
31 A 18
32 C 18
33 B 18
34 B 18
35 D 18
36 A 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 476
  USPJEŠNOST 94 %
 

ISTARSKI FUŽI OŠ Špansko Oranice Zagreb
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B 6
3 B 6
4 A 6
5 D 6
6 A -2
7 C 6
8 A 6
9 A 6
10 D 6
11 B 6
12 B 6
13 D 12
14 B 12
15 B 12
16 C 12
17 C 12
18 D 12
19 B 12
20 D -4
21 C 12
22 A 12
23 A 12
24 D 12
25 A 18
26 B -6
27 C 18
28 A 18
29 C 18
30 C 18
31 A 18
32   0
33   0
34 B 18
35 D 18
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 398
  USPJEŠNOST 76 %
 

ISTARSKI GONIČ OŠ "Trsat" Rijeka
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B 6
3 B 6
4 D -2
5 D 6
6 A -2
7 A -2
8 A 6
9 A 6
10 B -2
11 A -2
12 C -2
13 D 12
14   0
15 D -4
16 B -4
17 A -4
18 D 12
19 D -4
20 A -4
21 A -4
22 A 12
23 B -4
24 D 12
25   0
26 C -6
27 C 18
28 A 18
29   0
30 A -6
31   0
32 A -6
33   0
34 C -6
35   0
36 A 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 142
  USPJEŠNOST 17 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 08.05.2015  - REZULTATI


ISTARSKI IPSILON OŠ Dragutina Tadijanovića, Zagreb
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B 6
3 B 6
4 A 6
5 D 6
6 B -2
7 C 6
8 D -2
9 A 6
10 D 6
11 A -2
12 B 6
13 D 12
14 B 12
15 B 12
16 A -4
17 C 12
18 D 12
19 B 12
20 B 12
21 A -4
22 A 12
23 A 12
24 D 12
25 A 18
26 C -6
27 C 18
28 C -6
29 C 18
30 C 18
31 A 18
32   0
33   0
34 B 18
35 C -6
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 318
  USPJEŠNOST 58 %
 

JURE GRANDO Osnovna škola Kostrena, Kostrena
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B 6
3 B 6
4 A 6
5 C -2
6 A -2
7 B -2
8 A 6
9 A 6
10 A -2
11 B 6
12 A -2
13 D 12
14 B 12
15 B 12
16 B -4
17   0
18 D 12
19 D -4
20 B 12
21 B -4
22   0
23   0
24 D 12
25 A 18
26 C -6
27   0
28 A 18
29 C 18
30 C 18
31 A 18
32   0
33   0
34   0
35   0
36 A 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 262
  USPJEŠNOST 45 %
 

KORITA OŠ Frane Petrića Cres
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B 6
3 A -2
4 A 6
5 D 6
6 C 6
7 D -2
8 A 6
9 A 6
10 A -2
11 A -2
12 A -2
13 D 12
14 B 12
15 D -4
16 D -4
17 C 12
18 B -4
19 C -4
20 D -4
21 A -4
22 D -4
23 A 12
24 D 12
25 A 18
26 D 18
27 A -6
28 B -6
29 A -6
30 C 18
31 A 18
32   0
33   0
34   0
35   0
36 B -6
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 180
  USPJEŠNOST 26 %
 

LEGENDFEST OŠ Sveta Nedelja
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B 6
3 B 6
4 A 6
5 D 6
6 A -2
7 C 6
8 A 6
9 A 6
10 D 6
11 B 6
12 B 6
13 D 12
14 B 12
15 B 12
16 C 12
17 C 12
18 D 12
19 B 12
20 B 12
21 C 12
22 A 12
23 A 12
24 D 12
25 C -6
26 D 18
27 C 18
28 A 18
29 C 18
30 C 18
31 A 18
32   0
33 B 18
34 B 18
35 D 18
36 A 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 450
  USPJEŠNOST 88 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 08.05.2015  - REZULTATI


LIMSKI KANAL OŠ Matka Laginje, Zagreb
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B 6
3 B 6
4 A 6
5 D 6
6 A -2
7 C 6
8 A 6
9 A 6
10 C -2
11 B 6
12 B 6
13 D 12
14 B 12
15 B 12
16 A -4
17 C 12
18 D 12
19 B 12
20 C -4
21 C 12
22 A 12
23 A 12
24 D 12
25 A 18
26 D 18
27 C 18
28 A 18
29 C 18
30 C 18
31 A 18
32 C 18
33 B 18
34 B 18
35 D 18
36 A 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 452
  USPJEŠNOST 89 %
 

MARKOVA JAMA E-učionica, Rijeka
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B 6
3 B 6
4 C -2
5 D 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 A 6
10 B -2
11 B 6
12 B 6
13 D 12
14 B 12
15 B 12
16 A -4
17 C 12
18 D 12
19 B 12
20 B 12
21 C 12
22 A 12
23 A 12
24 D 12
25 A 18
26 D 18
27 C 18
28 B -6
29 C 18
30   0
31 A 18
32 B -6
33 B 18
34   0
35 C -6
36 A 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 360
  USPJEŠNOST 68 %
 

MOMJAN OŠ Vodnjan - SE Dignano
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B 6
3 B 6
4 A 6
5 D 6
6 C 6
7 A -2
8 A 6
9 A 6
10 B -2
11 B 6
12 B 6
13 D 12
14 B 12
15 B 12
16 C 12
17 C 12
18 D 12
19 B 12
20 B 12
21 C 12
22 A 12
23 A 12
24 D 12
25 A 18
26 D 18
27 C 18
28 A 18
29 C 18
30 C 18
31 A 18
32   0
33 B 18
34 B 18
35 D 18
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 448
  USPJEŠNOST 88 %
 

MOTOVUN OŠ Stoja Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B 6
3 B 6
4 A 6
5 D 6
6 B -2
7 C 6
8 D -2
9 A 6
10 B -2
11 B 6
12 B 6
13 D 12
14 B 12
15 B 12
16 C 12
17 B -4
18 D 12
19 B 12
20 B 12
21 A -4
22 D -4
23 A 12
24 C -4
25 A 18
26 D 18
27 C 18
28 B -6
29 C 18
30 C 18
31 A 18
32 A -6
33 A -6
34 B 18
35 C -6
36 A 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 316
  USPJEŠNOST 57 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 08.05.2015  - REZULTATI


MOTOVUNSKA ŠUMA OŠ Kaštanjer, Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B 6
3 B 6
4 C -2
5 D 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 A 6
10 C -2
11 A -2
12 B 6
13 D 12
14 B 12
15 B 12
16 C 12
17   0
18   0
19 B 12
20 B 12
21 C 12
22 A 12
23 A 12
24 D 12
25   0
26 D 18
27 D -6
28 A 18
29 C 18
30 C 18
31 A 18
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 320
  USPJEŠNOST 58 %
 

PAZINSKI KAŠTEL OŠ Kaštanjer, Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B 6
3 B 6
4 A 6
5 D 6
6 B -2
7 C 6
8 D -2
9 A 6
10 B -2
11 A -2
12 B 6
13 A -4
14 B 12
15 C -4
16   0
17 C 12
18 D 12
19   0
20   0
21 A -4
22   0
23 B -4
24   0
25 A 18
26 D 18
27 C 18
28 C -6
29 C 18
30   0
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 194
  USPJEŠNOST 29 %
 

PULSKI AKVARIJ Centar izvrsnosti Varaždin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 C -2
3 B 6
4 A 6
5 C -2
6 C 6
7 D -2
8 A 6
9 A 6
10 C -2
11 A -2
12 B 6
13 D 12
14 A -4
15 B 12
16 C 12
17 C 12
18 D 12
19 B 12
20 B 12
21 D -4
22 A 12
23 A 12
24 D 12
25 C -6
26 D 18
27 C 18
28 A 18
29 C 18
30 C 18
31 A 18
32   0
33 B 18
34 B 18
35   0
36 A 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 368
  USPJEŠNOST 69 %
 

R6
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B 6
3 B 6
4 A 6
5 C -2
6 B -2
7   0
8 A 6
9 A 6
10 C -2
11 A -2
12 B 6
13   0
14   0
15 B 12
16   0
17   0
18   0
19   0
20 B 12
21 B -4
22   0
23 D -4
24 A -4
25 A 18
26   0
27   0
28   0
29   0
30   0
31   0
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 132
  USPJEŠNOST 15 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 08.05.2015  - REZULTATI


R7
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B 6
3 A -2
4 A 6
5 C -2
6 B -2
7 A -2
8 A 6
9 A 6
10 B -2
11 A -2
12 A -2
13 D 12
14 B 12
15 B 12
16 A -4
17   0
18 D 12
19 B 12
20 B 12
21 A -4
22 B -4
23 A 12
24 D 12
25   0
26   0
27   0
28 C -6
29 A -6
30 A -6
31 A 18
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 168
  USPJEŠNOST 23 %
 

R8
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 C -2
3 B 6
4 A 6
5 D 6
6 C 6
7 C 6
8 D -2
9 A 6
10 D 6
11   0
12 A -2
13 D 12
14 B 12
15 B 12
16   0
17 D -4
18 C -4
19   0
20   0
21 C 12
22 A 12
23 A 12
24   0
25 A 18
26   0
27 C 18
28   0
29   0
30   0
31 A 18
32   0
33   0
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 228
  USPJEŠNOST 37 %
 

R9
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B 6
3 C -2
4 A 6
5 D 6
6 A -2
7 B -2
8 D -2
9 A 6
10 C -2
11 B 6
12 B 6
13 D 12
14 D -4
15 A -4
16   0
17   0
18 C -4
19   0
20 B 12
21 C 12
22   0
23 A 12
24 D 12
25 A 18
26 C -6
27 D -6
28 A 18
29 C 18
30 D -6
31   0
32   0
33 C -6
34 B 18
35   0
36 A 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 214
  USPJEŠNOST 34 %
 

RAŠA OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića Zagreb
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B 6
3 D -2
4 A 6
5 D 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 A 6
10 C -2
11 B 6
12 B 6
13 D 12
14 B 12
15 B 12
16   0
17   0
18 D 12
19 B 12
20 A -4
21 C 12
22 A 12
23 A 12
24 C -4
25 C -6
26 D 18
27 A -6
28 A 18
29 C 18
30 C 18
31 A 18
32 C 18
33 B 18
34   0
35 C -6
36 A 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 338
  USPJEŠNOST 63 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 08.05.2015  - REZULTATI


RASPADALICA Centar izvrsnosti Varaždin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B 6
3 B 6
4 A 6
5 C -2
6 C 6
7 D -2
8 A 6
9 A 6
10 A -2
11 B 6
12 B 6
13 D 12
14 B 12
15 B 12
16   0
17 C 12
18 D 12
19   0
20 B 12
21 D -4
22 A 12
23 A 12
24 C -4
25 C -6
26 D 18
27   0
28 A 18
29 C 18
30   0
31 A 18
32   0
33   0
34   0
35 D 18
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 288
  USPJEŠNOST 51 %
 

ŠANDALJA OŠ Sveta Nedelja
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B 6
3 B 6
4 A 6
5 D 6
6 A -2
7 C 6
8 A 6
9 A 6
10 A -2
11 B 6
12 B 6
13 C -4
14 B 12
15 A -4
16   0
17 A -4
18 D 12
19   0
20 B 12
21 A -4
22   0
23 A 12
24 C -4
25 A 18
26 D 18
27 C 18
28 B -6
29 C 18
30 C 18
31 A 18
32   0
33   0
34   0
35 C -6
36 A 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 266
  USPJEŠNOST 46 %
 

ŠPAROGE Centar izvrsnosti Varaždin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B 6
3 B 6
4 A 6
5 D 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 A 6
10 D 6
11 B 6
12 B 6
13 D 12
14 B 12
15 B 12
16 C 12
17 C 12
18 D 12
19 B 12
20 B 12
21 C 12
22 A 12
23 A 12
24 D 12
25 C -6
26 D 18
27 C 18
28 A 18
29 C 18
30 C 18
31 A 18
32 C 18
33 B 18
34 B 18
35 D 18
36 B -6
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 452
  USPJEŠNOST 89 %
 

SVETA EUFEMIJA OŠ Vladimira Nazora Pazin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B 6
3 B 6
4 A 6
5 D 6
6 C 6
7 D -2
8 A 6
9 A 6
10 C -2
11 C -2
12 B 6
13 D 12
14 B 12
15 B 12
16 C 12
17 C 12
18 D 12
19   0
20 B 12
21 C 12
22 A 12
23 A 12
24 D 12
25 A 18
26 D 18
27 C 18
28 A 18
29 C 18
30 D -6
31 A 18
32 C 18
33   0
34 B 18
35   0
36 A 18
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 404
  USPJEŠNOST 78 %
 

Ekipno natjecanje iz matematike MEGA - 08.05.2015  - REZULTATI


TREŠETE Centar izvrsnosti Varaždin
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B 6
3 B 6
4 A 6
5 D 6
6 C 6
7 C 6
8 A 6
9 A 6
10 D 6
11 A -2
12 B 6
13 D 12
14 B 12
15 B 12
16 C 12
17 C 12
18 D 12
19 B 12
20 B 12
21 C 12
22 A 12
23 A 12
24 D 12
25 A 18
26 D 18
27 C 18
28 A 18
29 C 18
30 C 18
31 A 18
32   0
33   0
34 B 18
35 C -6
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 414
  USPJEŠNOST 80 %
 

VRANJSKA DRAGA OŠ Veruda Pula
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B 6
3 B 6
4 A 6
5 D 6
6 B -2
7 C 6
8 D -2
9 A 6
10 C -2
11 A -2
12 B 6
13 D 12
14 D -4
15 B 12
16 D -4
17   0
18 A -4
19 B 12
20 B 12
21 B -4
22 A 12
23 A 12
24 A -4
25 A 18
26 D 18
27 C 18
28 A 18
29 C 18
30 C 18
31 A 18
32 A -6
33 A -6
34   0
35   0
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 274
  USPJEŠNOST 48 %
 

Vrh OŠ Marije i Line Umag
Pitanje Odgovor Bodovi
1 C 6
2 B 6
3 B 6
4   0
5 C -2
6 A -2
7 D -2
8 A 6
9 A 6
10   0
11 D -2
12 A -2
13 D 12
14 B 12
15 B 12
16   0
17   0
18   0
19   0
20   0
21 A -4
22   0
23   0
24   0
25 A 18
26   0
27 C 18
28   0
29   0
30   0
31   0
32   0
33   0
34   0
35 C -6
36   0
  Poč.bodovi 68
  UKUPNO 150
  USPJEŠNOST 19 %